بولتن ساز الکترونیک

ساده، راحت و کاربردی

سامانه ارسال پیام از روی نقشه

Best price : $866

new smart phone

Samsung grand 6

There are many variations of passages of Lorem Ipsum availables, but the majority have suffered alteration in some form.

Best price : $866

new smart phone

Samsung grand 6

There are many variations of passages of Lorem Ipsum availables, but the majority have suffered alteration in some form.

سامانه رصد، پالایش و آنالیز محتوا

”رسانه شهـر“ ابزاری آنلاین جهت رصد محتـوا ( اخبـار ، مقاله و ... ) است که به کاربر برای پالایـش و آنالیـز محتوا و پایش افکار عمومی در موارد ذیل یاری می رساند:
  • صرفه جویی در زمان و هزینه
    تعیین استراتژی و رویکرد مناسب
  • تصمیم گیری بموقع و صحیح
    بهینه سازی عملکرد و ...

همچنین با تحلیل اخبار و محتوا از نظر احساسی،منابع همسو و مخالف را شناسایی و لیست منابع را در اختیار شما قرار می دهد.
تاثیرگذاران منفی و مثبت بر شخصیت ها یا خدمات سازمان را با خروجی های متنوع این سامانه بهتر می توان رصد و تحلیل نمود . برخی از این خروجی ها عبارتند از :
بـولتن خبـری، گـزارشات و نـمـودارهای تحلیلـی، آرشیوهای خبـری و ... همچنین تمامی راهکارهای به اشتـراک گذاری محتـوای رصـد شده جهت انتشار راحت در دسترس می باشد.

افتخارات و دستاورد ها

منابع قابل رصد

در حال حاضر رسانه شهر بیش از 1000 خبرگزاری، روزنامه و پایگاه خبری را تحت پوشش قرار داده است. این منابع با سه معیار اعتبار خبری، دارا بودن تولید اخبار اختصاصی و همچنین براساس رتبه‌ی بازدید انتخاب شده‌اند. به علاوه در حال حاضر حدود 20 منبع خارجی فارسی‌زبان و نیز 20 منبع زبان اصلی تحت پوشش قرار دارد. لازم به توضیح است که که این پایگاه‌ها بر اساس نیاز مشتری به هر تعداد قابل افزایش است.